Wij willen deelnemers op een waarderende wijze raken en in beweging brengen. Hiertoe gebruiken we bij voorkeur actieve werkvormen.
Voor de borging is het essentieel dat een training of leerimpuls is ingebed in de organisatie. Ervaring kunnen opdoen op je eigen werkplek vinden we hierbij essentieel.

Wij trainen met alle lagen in organisaties op competenties, communicatie en gedrag. Qua onderwerpen kunt u denken aan:
Verbale, non verbale communicatie en lichaamstaal
Persoonlijke effectiviteit
Gespreksvaardigheden
Omgaan met emotie, conflict, weerstand, agressie
Leidinggeven, leiderschap, coachend leidinggeven, sturing op afstand
Functioneringsgesprek, verzuimgesprek, feedbackgesprek, ontwikkelgesprek