Ditrens is een organisatie die gespecialiseerd is in blended learning van soft skills binnen bedrijven en organisaties.

Wij geloven in de rijke mix van interventies die zowel online als ook offline plaatsvinden. Door gebruik te maken van verschillende vormen van leren wordt iedere leerstijl geraakt en wordt de intrinsieke motivatie om te leren aangewakkerd. Door gebruik te maken van Blended learning wordt het geleerde op een afwisselende en creatieve manier regelmatig herhaalt, zodat de verschillende vaardigheden ook echt verankerd worden bij de deelnemers en dat dit ook daadwerkelijk resulteert in waardevolle positieve veranderingen binnen de organisatie.

Binnen de blended learining maakt Ditrens gebruik van e-learning programma’s, online en offline trainingen, coachings en intervisies. Daarnaast beschikt Ditrens over een scala van werkvormen voor zowel offline als online trainingen. Ook produceert Ditrens in samenwerking met Claxonvideo interactieve video’s om verschillende soft skills te kunnen leren.

Met betrekking tot het bovenstaande werkt Ditrens met het Triple Blend Learning™️ concept. Dit concept bestaat uit 3 geïntegreerde componenten.

  1. Theoretische verdieping
  2. Praktisch verdieping
  3. Interactief video-leren

Click hier onder als u meer wilt lezen over Triple Blend Learning™️.

Triple Blend Learning™️