Triple Blend Learning™️

Triple Blend LearningTM Het concept van Triple Blend LearningTM omvat drie geïnte- greerde componenten: (1) De cursist verdiept zich als eerste in de essentiële, meer theoretische onderdelen van de leergang door één of meerdere e-learning modules te volgen, afgesloten met een toetsing. Voordat zij of hij wordt toegelaten tot de op praktijkoefening georiënteerde component, wordt … Meer lezen over Triple Blend Learning™️